Aktualności

 • nowelizacja ustawy o systemie oświaty - marzec 2016

  Oto przesłany do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 18 marca 2016

  play Czytaj więcej
 • Wysokie koszty pracy w Polsce? - bzdura!

  Polskie koszty pracy są trzy razy niższe niż średnia unijna. W stosunku do krajów starej...

  play Czytaj więcej
 • ZMIANY w KN

  Przed wprowadzeniem „godzin karcianych” Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowadzało 12 godzin do dyspozycji dyrektora na każdy oddział w I etapie edukacyjnym i odpowiednio 9 godzin w II etapie edukacyjnym oraz 6 godzin w III etapie...

  play Czytaj więcej
 • Zmiany w ustroju szkolnym

  STANOWISKO W SPRAWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN W USTROJU SZKOLNYM

   

  Szkoła oczekuje, po latach zmian, okresu spokoju. Potrzebny jest czas na analizę  pełnego okresu realizacji wprowadzonej przez min. K. Hall reformy programowej, by ocenić jej skuteczność. Zabrakło tego przy wprowadzaniu zmian przez p. Minister.

   gdzie to możliwe łączyć gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi.  play Czytaj więcej
 • Prezydium MOZPO

  Prezydium MOZPO NSZZ "Solidarność" w Ostródzie

  play Czytaj więcej
 • Kontakt

  Telefon kontaktowy + e-mail

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska