Kontakt

     

Zapraszamy do kontaktu.
Telefon kontaktowy + e-mail:
692 506 266 (przewodniczący)
adres e-mail: mozpo.ostroda@gmail.com

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska